سامانه فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی


به صفحه مشاهده فهرست مسابقه ها خوش آمدید.


       تعداد  24  
شناسهنام مسابقهسطحچرخ تیزچرخ چمنیکبادهسنگ2 میل بازی3 و 4 میل بازیمیل گیری سنگینمرشدیتیمی زورخانه ایکشتی پهلوانیمیانداری30 تا 4040 تا 5050 تا 6060 تا 7070 تا 8080 تا 90-90+90+120خردسالاننونهالاننوجوانانجوانانامیدبزرگسالانپیشکسوتاناز تاریختا تاریخشروع ثبت نامپایان ثبت نامکشوراستانشهرتلفنهزینه ثبت نامتایید شدهلغو شده
20191537602122711622123فینال لیگ برترکشوری1397/12/261397/12/261397/12/251397/12/25ایرانکردستانسنندج091261576030
201940376021227161883هفته سوم دور برگشت لیگ برتربجنوردکشوری1397/12/171397/12/181397/12/151397/12/17ایرانخراسان شمالیبجنورد091261576030
20191337602122712025142هفته دوم دور برگشت لیگ برتر تهرانکشوری1397/12/101397/12/111397/12/11397/12/10ایرانتهرانتهران091261576030
20191537602122712019142هفته دوم دور برگشت لیگ برتر اردبیلکشوری1397/12/101397/12/101397/12/11397/12/8ایراناردبیلاردبیل091261576030
2019213760212271525102مسابقات بزرگسالان قهرمانی کشور در استان فارسکشوری1397/12/41397/12/61397/11/161397/12/3ایرانفارسشیراز091261576030
201926376021227117782هفته اول دور برگشت لیگ برترکشوری1397/11/291397/11/291397/11/281397/11/29ایرانفارسشیراز091261576030
2019103760212271541102دوره مقدماتی اولین مسابقات آزاد قویترین مردان کشورکشوری1397/11/261397/11/261397/11/161397/11/25ایراناصفهاناصفهان091261576030
20194537602122711117122لیگ برتر جام چهلمین فجر هفته ۴ در استان کردستانکشوری1397/11/241397/11/241397/11/221397/11/23ایرانکردستانسنندج091261576030
201903760212271333172لیگ برتر جام چهلمین فجر هفته سوم در استان فارسکشوری1397/11/211397/11/211397/11/141397/11/20ایرانفارسشیراز091261576030
2019333760212271322172یگ برتر جام چهلمین فجر هفته سوم در استان تهرانکشوری1397/11/191397/11/201397/11/141397/11/19ایرانتهرانتهران۰۹۱۲۶۱۵۷۶۰۳0
20194637602122712728181هشتمین جشنواره مرشدان برتر ایران زمینکشوری1397/11/171397/11/181397/11/81397/11/16ایرانکردستانسنندج091261576030
20192537602122712721171لیگ برتر جام چهلمین فجر هفته دوم در استان کردستانکشوری1397/11/141397/11/141397/11/71397/11/13ایرانکردستانسنندج090318214040
20195237602122712712171لیگ برتر جام چهلمین فجر هفته دوم در استان یزدکشوری1397/11/121397/11/121397/11/71397/11/11ایرانیزدیزد090318214040
201853376021227122521312پیشکسوتان قهرمانی کشورکشوری1397/10/131397/10/141397/10/41397/10/12ایرانگیلانرشت091261576030
2018037602122711441312مسابقات دوازده گانه انفرادی و هنرهای مرشدیکشوری1397/9/241397/9/281397/9/101397/9/26ایرانبوشهربوشهر091261576030
20183437602122718121112سومین دوره مسابقات زورخانه ای و کشتی زندانیان کشورکشوری1397/9/201397/9/241397/9/171397/9/19ایرانخراسان رضویمشهد091261576030
201835376021227119261311المپیاد استعداد های برتر ورزشی در استان قمکشوری1397/9/51397/9/71397/8/281397/9/4ایرانقمقم091261576030
20184632589684212149910جوانان قهرمانی کشور استان کردستانکشوری1397/8/91397/8/111397/7/291397/8/9ایرانکردستانسنندج091866652500
20186325896842123211210مسابقات ساحلي كشوريکشوری1397/8/61397/8/71397/8/11397/8/6ایراناصفهاناصفهان091866652500
20184932589684211111010مسابقات امید کشوری جام شهدای مدافع حرم اردبیلکشوری1397/7/251397/7/271397/7/91397/7/25ایراناردبیلاردبیل091866652200
20181832589684212913178تیمی زورخانه ای مهارت فردی و کشتی پهلوانی نوجوانانکشوری1397/6/131397/6/161397/6/71397/6/13ایرانکردستانبیجار091866652500
20181332589684212321168مسابقات ازاد کرجکشوری1397/6/71397/6/91397/6/11397/6/7ایرانالبرزکرج0935500874450000
20181732589684211848108دوازده گانه انفرادي و هنر مرشديکشوری1397/6/11397/6/51397/5/271397/6/5ایرانسمنانشاهرود091247403141000
201893255472164126148دوازدهمین دوره مسابقات تیمی زورخانه کشوری1397/5/241397/5/261397/5/151397/5/24ایرانهمدانهمدان091315115101000
ارتباط با بخش پشتیبانی فنی نرم افزار: شماره پیام رسان گپ 09012774784 .
طراح و برنامه نویس: زهرا فرهادی نیا .