سامانه فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی


به صفحه مشاهده فهرست کارگاه ها خوش آمدید.


         تعداد  1    

شناسهموضوع کارگاهدرجهاز تاریختا تاریخشروع ثبت نامپایان ثبت نامجنسیترشتهسطحظرفیت باقی ماندهاستانشهرتلفنهزینه ثبت نامتعداد ساعت آموزشبرگذار شدهتایید شدهلغو شده
201846192005262327171211توجیهی داوری زورخانه ایدرجه سه1396/1/11396/1/11395/12/201395/12/20مردداوری زورخانه ایاستانی5تهرانتهران0939152472406
ارتباط با بخش پشتیبانی فنی نرم افزار: شماره پیام رسان گپ 09012774784 .
طراح و برنامه نویس: زهرا فرهادی نیا .